Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie

  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20
13-200 Działdowo
tel./fax 023/ 697 76 27
e-mail: zk.dzialdowo@psouu.org.pl
NIP 571-16-55-979

UWAGA! *** Zatrudnimy instruktora terapii do pracowni muzykoterapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej

WYMAGANIA: - wykształcenie min. średnie z kwalifikacjami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
                          - umiejętność gry na instrumencie/instrumentach muzycznych;
                          - umiejętność tworzenia małych form teatralnych;

Przekaż 1% podatku *** KRS 0000 260155 *** Nr konta 43 1240 5338 1111 0000 5067 0178